Norske dating nettsteder Sexchat


18-Jun-2019 15:35

norske dating nettsteder-29

new dating game on tv

Psykogene ikke-epileptiske anfall, i internasjonal litteratur gjerne forkortet PNES (psychogenic non-epileptic seizures), er som den viktigste differensialdiagnosen til epilepsi godt kjent i voksennevrologien og er tidligere omtalt i Tidsskriftet (1, 2).

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter. Vårt inntrykk ved Spesialsykehuset for epilepsi er at forekomsten av slike anfall blant barn og unge har økt de siste årene.

Oppvekst i en dysfunksjonell familie, faglige vansker på skolen, mobbing eller andre problemer i kameratflokken er hyppig assosiert med tilstanden hos barn (4, 22).

Fysisk eller seksuelt misbruk er ikke like vanlig blant barn med slike anfall som hos voksne (23), selv om en studie viste at 21 % og 6 % hadde opplevd henholdsvis seksuelt eller fysisk misbruk (3).

Han har spesialkompetanse innen epileptologi og er medisinsk fagsjef.

Vårt inntrykk er at slike anfall er mindre kjent blant pediatere, skoleleger og fastleger.

Opptil en tredel av barna har en forsinket psykomotorisk utvikling (21).

Gjennomsnittsalderen var 14,3 år, og 71 % var jenter.

Anfallene ses noe sjeldnere hos barn enn hos voksne (5).

De er imidlertid en stor belastning ikke bare for den det gjelder, men også for familie, skole og samfunn.

Kjønnsforskjellen er ikke så uttalt blant barn (18).

Som hos voksne er det ikke helt uvanlig at psykogene ikke-epileptiske anfall koeksisterer med epilepsi (18).Artikkelen er basert på søk i Pub Med med søkeordet «psychogenic non-epileptic seizures» og forfatternes kliniske erfaring.